con cháu hiếu thuận nhà hưng vượng

Chọn Vợ Chọn Chồng Theo Bản Mệnh (Phối Ngũ Hành Ca Quyết)

Chọn Vợ Chọn Chồng Theo Bản Mệnh (Ngũ Hành Nạp Âm) Nhân Gian sinh sinh hóa hóa đời này tiếp nối đời kia là do có Đạo Vợ Chồng ! Vì thế việc kết hôn của nam nữ vừa là việc quan trọng của Trời Đất vừa là việc quan trọng của con người. Từ lâu con người ta đã sớm quan sát và nghiên cứu