phong thủy cửa chính

Tư vấn chọn màu sắc cửa chính theo phong thủy

Chọn màu sắc cửa chính theo phong thủy Có nhiều người, khi lựa chọn hướng và màu sắc cho cửa chính và cổng ngỏ đã nghĩ rằng điều này chẳng có gì quan trọng vì hướng của ngôi nhà mới là cần thiết nhất. Điều đó thật sai lầm vì trong phong thủy, mỗi chi tiết của ngôi nhà đều mang một yếu